مقالات سامانه هشت

اثربخشی آموزش هدفگذاری شغلی بر انتخاب شغل دانشجويان

پژوهش حاضر براي تعيين اثر آموزش هدفگذاري شغلي بر دانشجويان سال آخر كارشناسي رشته روانشناسي دانشگاه پيام نور تهران در انتخاب اهداف شغلي خود، و تعيين شغل مناسب، براساس شناخت هرچه بيشتر نسبت به نيازها، اهداف، علايق، توانايي ها و متناسب با تيپ شخصيتي خود انجام شده است.

استعداد یابی شغلی – تحصیلی چیست ؟

انتخاب رشته تحصیلی-دانشگاهی و انتخاب شغل دو تا از دغدغه های خیلی مهمی است که اکثرا ما درگیر آن هستیم. پدر و مادر همیشه این دغدغه را دارند که استعداد بچه ام چیست؟ توی چه زمینه ای استعداد دارد؟…

انتخاب شغل و علاقه شغلی نظریه‌ی شغلی–شخصیتی هالند

از جمله نظریات مهم در زمینه‌ی مشاوره شغلی، نظریه‌ی شغلی – شخصیتی هالند است. نظریه شخصیت‌های شغلی و محیط‌های کاری هالند، همچون نظریه‌ی سازش شغلی داویس و لاف‌کویست از جمله نظریه‌های جور بودن شخص – محیط به حساب می‌آید…

تاملی بر متن سند ۲۰۳۰ و تحول نظام آموزشی
سند تحول نظام آموزشی در سال 90 تصویب و سند آموزش 2030 یونسکو سال 95 در کشور رونمایی شد، اسنادی که بر آموزش برای همه تاکید داشته و اهداف و چشم اندازهایی به منظور دستیابی به نظام آموزشی هدفمند و کارآمد تعریف کرده اند…