معرفی آزمون هشت

از جمله نظریات مهم در زمینه‌ی مشاوره شغلی، نظریه‌ی شغلی – شخصیتی هالند است.

نظریه شخصیت‌های شغلی و محیط‌های کاری هالند، همچون نظریه‌ی سازش شغلی داویس و لاف‌کویست از جمله نظریه‌های جور بودن شخص– محیط به حساب می‌آید.

روان‌شناسی شخص – محیط براساس این فرضیه اساسی رشد یافته است که بین افراد و محیط‌های کاریشان ارتباط متقابل وجود دارد؛ یعنی افراد بر محیط تاثیر می‌گذارند و محیط نیز بر افراد.

نظریه‌ی تصمیم‌گیری شغلی هالند، نظریه‌ی همخوانی شغل و شخصیت است که حدود ۵۰ سال توسط هالند و دیگران به‌کار رفته و هم‌اکنون نیز در مدارس، دانشگاه‌ها، بازار کار و دیگر محیط‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین سودمندی و اعتبار آن در کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی، استرالیایی و آفریقایی مورد تایید قرار گرفته است ما نیز با تاثیر از نظریه ی هالند سعی داشتیم تا در سامانه هدایت شغلی – تحصیلی( هشت) آزمون های خود را در سه سطح : توانایی ؛  ارزش های کاری و  مشکلات تصمیم گیری افراد ارائه داده و   همراه مسیر  دانش آموزان – دانشجویان و دانش آموختگان گرامی باشیم .

  • آزمون توانایی

سامانه هشت برای سنجیدن توانایی‌ها، ۱۴ توانایی را می‌سنجند که به‌تناسب تعدادی از آن‌ها برای احزار یک شغل موردنظر ضروری می‌باشد. اطلاعات بیشتر در مورد توانایی‌ها در پروفایل‌های سامانه هشت به‌تفصیل ذکرشده است.

  • آزمون ارزش‌های کاری

اینکه در هر شغل چه ارزش‌هایی برای فرد مهم تلقی می‌شود و یا چه چیزهایی برای فرد از ارزش آنچنانی برخوردار نیستند در آزمون‌های ارزش کاری که ۱۱ مورد هستند بررسی می‌شوند. اطلاعات بیشتر در پروفایل ارزش‌های کاری به‌تفصیل ذکرشده است.

این آزمون در رده سنی متوسطه اول سنجیده نمی‌شود چراکه فرد در این سن هنوز به شناخت صحیح از ارزش های کاری نرسیده و ارزش هایش از ثبات کافی برخوردار نیست.

  • آزمون مشکلات تصمیم‌گیری

آزمون مشکلات تصمیم‌گیری به مشاور و والدین کمک می‌کند دلایل بی تصمیمی یا ضعف تصمیم‌گیری دانش‌آموز را شناسایی کرده و آن‌ها را برطرف نمایند.

این آزمون در رده سنی متوسطه اول سنجیده نمی‌شود چرا که فرد در این سن هنوز قادر به تصمیم گیری صحیح در مورد آینده اش نیست و تصمیم گیری اش از ثبات کافی برخوردار نیست.