نام آزمون

تاريخ برگزاري

تاریخ ثبت نام

دكتري (Ph.D)

جمعه 06/12/1400

دوشنبه 01/09/1400 تا دوشنبه 08/09/1400
كارشناسي ارشد ناپيوسته چهارشنبه 1401/02/28، پنجشنبه 1401/02/29 و جمعه 1401/02/30 سه‌شنبه 1400/09/16 تا سه‌شنبه 1400/09/23  
سراسري چهارشنبه 08/04/1401، پنجشنبه 09/04/1401، جمعه 10/04/1401 و شنبه 11/04/1401 یکشنبه 10/11/1400 تا یکشنبه 17/11/1400  
کاردانی به كارشناسي ناپيوسته جمعه 04/06/1401 یکشنبه 1401/03/29 تا یکشنبه 05/04/1401  
کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات غیرانتفاعی) جمعه 04/06/1401 سه شنبه 14/04/1401 تا سه شنبه 1401/04/21