پیرو اطلاعیه مورخ 98/4/1 بدین وسیله به اطلاع داوطلبان متقاضی  ثبت نام در رشته هایی که پذیرش آن ها در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی سال 1398 صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ( معدل کل دیپلم ) صورت می گیرد می رساند در صورتی که در زمان مقرر (از تاریخ 98/3/19لغایت 98/3/30) موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند می توانند برای پذیرش در این رشته ها، از روز (دوشنبه 98/5/7 تا روز جمعه 98/5/11 به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه ) و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالاحات مربوط به آن موضوع اطلاعیه های مورخ (98/3/56 و 98/5/7 ) قابل دریافت از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند.

با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام در این پذیرش به صورت اینترنتی انجام میشود، داوطلبان لازم است كه با استفاده از كارت های عضو شبكه بانكی شتاب، كه پرداخت الكترونیكی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مذكور و پرداخت مبلغ (275.000 دویست و هفتاد و پنج هزار ریال ) به عنوان وجه ثبت نام، و داوطلبانی كه علاقه مند  به شركت در گزینش رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است كه، علاوه  بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت (مبلغ 69.000 شصت و نه هزار ریال) دیگر نیز برای اعلام علاقه مندی به شركت در گزینش رشته های مؤسسات مذكور اقدام نمایند.

لازم  به توضیح است كه پذیرش در 30 رشته امتحانی به شرح مندرج در جدول ذیل صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است؛ لذا متقاضیان این رشته های امتحانی در این مرحله، فقط باید ثبت نام و انتخاب رشته نمایند و آزمون برای این دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شد و ملاک پذیرش آنان معدل كل دیپلم خواهد بود.

ضمنا اطلاعات مربوط به عناوین دیپلم  کد رایانه ای و همچنین دیپلم های مورد پذیرش (شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش و نظری) متناسب با هر یک از کد رشته های امتحانی، در جدول شماره 4 در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.

لازم به ذكر است كه دانش آموزان یا فارغ التحصیلان  شاخه تحصیلی نظری، مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند.

این داوطلبان، ضمن داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، توجه داشته باشند كه فقط مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی كاردانی ناپیوسته هستند و معدل آنها در مقایسه با داوطلبان شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای و كاردانش، در رشته هایی كه پذیرش آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی صورت میگیرد تراز خواهد شد

لازم به توضیح است كه عنوان رشته های كاردانی ناپیوسته در جداول مربوط به كد رشته محل ها در دفترچه راهنما مشخص شده است.

سوابق تحصیلی (بدون آزمون)