بدین وسیله به اطلاع داوطلبان متقاضی ثبت نام در رشته هایی كه پذیرش آنها در دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- بر اساس سوابق تحصیلی (معدل كل دیپلم) صورت میگیرد میرساند،

در صورتی كه در زمان مقرر (از تاریخ 98/3/19 لغایت 98/3/30 ) موفق به ثبت نام در این پذیرش نشده اند می توانند برای پذیرش در این رشته ها از روز (دوشنبه  مورخ 1398/5/7 ) تا روز (جمعه مورخ 1398/5/11) به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصلاحات مربوط به آن (موضوع اطلاعیه مورخ98/3/26) که از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند.

داوطلبان میتوانند برای اطلاع از رشته هایی كه پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) انجام میشود، به جدول ذیل مراجعه نمایند و انتخاب رشته ی خود را انجام دهند .

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی (معدل كل دیپلم) دوره های كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال 1398