مشاوره تحصیلی

در حال حاضر مشاوره تحصیلی با توجه به پیشرفت دانش و تخصصی‌تر شدن آن ، به منظور شناخت آینده ی شغلی فرد از ابتدای راه و همچنین بررسی مخاطرات و نقاط مثبت شغل پیش رو در هر حوزه تحصیلی اهمیت زیادی پیدا کرده است.

هر کسی در زندگی تحصیلی خود با گزینش های زیادی روبروست؛ مشاروه تحصیلی نقش تاثیر گذاری در سرنوشت شما ایفا میکند.

با انتخاب‌ صحیح، می‌توانید آینده تحصیلی و شغلیخود را به بهترین نحو رقم بزنید.

اما سئوال اصلی ایی که ممکنه ذهن هر فردی را به خودش معطوف کنه این است که چگونه می‌توان انتخاب‌های تحصیلی درستی داشت؟

از نظر برترین متخصصان فعال در این حوزه بهترین راه حل برای داشتن انتخاب‌ تحصیلی صحیح، شناخت استعداد‌ها، علایق و پتانسیل‌های خود و همچنین بررسی آینده تحصیلی- شغلی پیش رو است.

تصمیم گیری آگاهانه و منطقی رمز موفقیت شماست و برای داشتن چنین انتخابی استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی و حضوری بهترین راه حل است.

شما می توانید برای دریافت مشاوره تحصیلی با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی موسسه هدایت فرهیختگان جوان از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره ۰۲۱-۶۱۹۷۸۰۰۰ تماس بگیرید.

کاربرد مشاوره تحصیلی

با توجه به تخصصی و پیچیده‌تر شدن دنیای امروزی نسبت به گذشته، در پاسخگویی به سوالات و چالش‌های زندگی‌های امروزی احساس نیاز به روش‌های نوین و حرفه ای تری بیشتر است.

مشاوره تحصیلی – شغلی با آگاه کردن شما نسبت به آینده تحصیلی و شغلی مد نظرتون ، به شما کمک می شود تا به انتخابی صحیح دست یابید.

از خدمات مشاوره تحصیلی می توان به برنامه ریزی درسی روزانه، معرفی بهترین منابع درسی، آموزش سبک مطالعه مفید، افزایش انگیزه تحصیلی، آموزش تکنیک های تست زنی، ارزیابی و نظارت بر پیشرفت تحصیلی و تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به توانایی های فردی و… اشاره کرد.

چرا باید از مشاور تحصیلی کمک گرفت ؟

یکی ازمهمترین مسائلی که بسیاری از مراجعان و خانواده‌های آنان را دچار سردرگرمیدر انتخابشان می‌کند، چالش‌های پیش رو در انتخاب راهه تحصیلی است که سبب تحمیل تنش بسیار زیادی بر روی افراد می‌شود، از جمله مواردی که می توان به آن اشاره داشت :

• انتخاب رشته سال ۹ به ۱۰ دبیرستان
• کنکور سراسری
• انتخاب رشته کنکور سراسری
• کنکور کارشناسی ارشد
• انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد
• کنکور دکتری
• انتخاب رشته دکتری
• مصاحبه دکتری
• تغییر رشته تحصیلی در تمامی مقاطع
• انصراف از دانشگاه
• تحصیل بدون کنکور
• تحصیل در خارج

انجام اقدامات سریع و بر اساس هیجانات در زمان قرارگیری در هر کدام از چالش‌های تحصیلی و عدم توجه به استعدادها، علایق و مهارت‌های خود یا آینده پیش رو به سبب تصمیمی که گرفته اید همان چیزی است که بسیاری از افراد را متحمل تنش‌های بزرگ در زندگی می‌کند.

همواره تیپ شخصیت، علایق و استعدادهای خود را علاوه بر شرایط زندگی و آیندۀ شغلی انتخابتان در نظر بگیرید.

اهمیت مشاوره در پیشرفت تحصیلی

در مشاوره ابتدا با آموزش مهارت های کنترل استرس به شما کمک میشود تا در هنگام تنش ها و موقعیت های بحرانی بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. سپس با استفاده از تست های هدایت شغلی – تحصیلی و مصاحبه تشخیصی این امکان فراهم میشود تا به شناخت بهتری از شخصیت، هوش، استعداد، مهارت‌ها، شرایط زندگی و پتانسیل‌های خود برسید. یک فرد متخصص در زمینه روانشناسی به شما کمک می‌کند تا بتوانید بهتر و سریع تر خودتان را بشناسید و به خودشناسی درست برسید.

ضرورت پیاده سازی یک سامانه به روز و کارآمد مشاوره تحصیلی و شغلی در کشور:

• اهمیت رضایت شغلی به منظور افزایش بهره وری کاری و اقتصادی جامعه.
• لزوم تعیین ویژگی های شخصیتی افراد قبل از انتخاب رشته تحصیلی و شغل.
• ضرورت شناخت نسبت به مشاغل و رشته های دانشگاهی به منظور رشد شخصیتی و شغلی افراد جامعه.
• لزوم آگاهی از محتوای رشته تحصیلی که تضمین کننده بهترین آینده برای افراد جامعه است.
• تبیین توانایی های لازم برای مشاغل مختلف.
• تعیین منطقی انتظارات شغلی.
• ضرروت هدایت تحصیلی – شغلی در اسناد بالادستی آموزشی کشور .
• لزوم ایجاد تناسب میان انتظارات والدین و معلمین از ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان.
• ضرورت شناخت شغلی که باعث احساس غرور و افتخار در فرد شده و استعدادهای او را رشد میدهد.
• لزوم ایجاد تناسب میان انتظارات مدیران از ویژگی های شخصیتی کارمندان به منظور ضرورت احساس تأیید واحترام به تلاش کاری افراد.
• تحلیل چرایی خستگی از کار پس از گذشت مدت زمانی.
• ضرورت تعیین ورود بین دبیرستان، هنرستان یا کار و دانش.
• توضیح دقیق آنچه در شغل افراد مختلف را راضی میکند بر اساس تفاوت های فردی و ویژگی های شخصیتی.
• اهمیت انتخاب بین دو رشته مشابه برای دانشگاه.
• تبیین منطقی دلسردی در کار و استعفاهای زودهنگام و تغییر شغل.

سامانه هشت برای شما چه کاری انجام می دهد :

• دانش آموزان ، دانشجویان ، افراد جویای کار و افراد شاغل را به سوی متناسب ترین رشته تحصیلی و شغل هدایت می کند.
• رشته تحصیلی و شغل پیشنهادی هماهنگ با علاقه مندی وتوانایی و ارزش منحصر به فرد اشخاص به آنان پیشنهاد می دهد.
• باعث ایجاد شناخت از تفاوت های فردی به اشخاص ، معلمین ، مدیران مدرسه ، مدیران سازمان ها ، مشاوران تحصیلی ، والدین و ارائه راهکار برای افزایش کارایی ایشان می شود .
• توانایی ها و ارزش های کاری مشاغل مختلف را مشخص می کند و سطح توانایی ها و ارزش های کاری فعلی افراد را روشن و با شغل متناسب ایشان قیاس می کند .

اﻫﺪاف سامانه هشت:

اهداف کلی :

• اﻧﺪازهﮔﯿﺮیو ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﺎورهﻫﺎیﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ .
• راه اﻧﺪازیﯾﮏروﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﮐﺸﻮر .
• اﻧﺠﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ .
• ﺑﺮﮔﺰاریدورهﻫﺎیآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ۳۲ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ .
• اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎیداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎیﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎیداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ:

• اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎیﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر.
• اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎیﻣﻬﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
• اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮﻣﯽ.
• ﺗﻬﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎیﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
• ﺗﺪوﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ و رﺷﺘﻪﻫﺎیﺗﺤﺼﯿﻠﯽ .
• ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎیاﺟﺮاﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
• ﺗﻬﯿﮥ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ اﺟﺮایﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
• ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎیآزﻣﻮنﻫﺎیﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ – ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
• ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ آزﻣﻮنﻫﺎیﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.
• ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ.

اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪیاول ، ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد) و در اداﻣﻪ، ﺷﻐﻞ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ)و رﺷﺘﻪیﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪیﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ و رﺷﺘﻪیﻣﻮﺟﻮد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ، ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻐﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪیﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ.

شناخت خود شناخت شغل شناخت رشته هاي تحصيلي
علايق نام واحد شغلي رشته هاي متوسطه دوم
توانايي ها سطوح شغلي دانشگاه ها و واحد هاي آموزشي
ارزش هاي کاري مشاغل مرتبط واحد هاي درسي هر رشته
ابزار هاي مورد استفاده شغل معرفي هر درس
کار فرمايان و استخدام کنندگان رشته هاي دانشگاهي
مخاطرات بهداشتي
مخاطرات ايمني
آموزش هاي لازم احراز شغل
محدوديت هاي موثر بر احراز شغل

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ، ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮایاﻣﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ- ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪیﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮد، ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ارزشﻫﺎیﮐﺎریو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎیذاﺗﯽ ﻓﺮد را ﺑﻪ ویﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و در ﮔﺎم ﺑﻌﺪیﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎیﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آن ﺷﻐﻞ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ.