پیرو اطلاعیه  منتشر شده مورخ 1397/12/19 در سایت سازمان سنجش در خصوص  پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته مربوط، كه در تاریخ 1397/11/17روی سایت این سازمان قرار گرفته است، بدین وسیله ضمن اعلام  فهرست كد رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی، كه در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آمده است، به اطلاع میرساند كه متقاضیان میتوانند تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1398/6/6 با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی در مقاطع كارشناسی پیوسته و كاردانی ناپیوسته این دانشگاه اقدام نمایند.

ضمنا لازم است كه داوطلبان، قبل از انتخاب رشته، نسبت به مطالعه دقیق شرایط و ضوابط و جداول رشته محل های اعلام شده در این اطالعیه و همچنین دفترچه راهنمای مندرج در سایت سازمان سنجش، اقدام كنند.