۲۶ساعت (۴روز)(25مرداد،1،8،22 شهریور) آموزش کامل مشاوره تحصیلی باتدریس دکتر الله کرمی -نقش والدین در زمینه تحصیلی -مهارت تقویت حافظه دانش آموز -مقدمات وروش مطالعه دروس مختلف -اصول برنامه ریزی تحصیلی -مدیریت زمان -مشکلات عمده درتکلیف مدرسه -مهارت های لازم برای آزمون های تستی وتشریحی -تحلیل آزمون های تستی و تشریحی -  تکنیک های ایجادانگیزه، هدف گزینی و تاب آوری تحصیلی - نقش فراشناخت درموفقیت تحصیلی -مقابله با افت تحصیلی - آمادگی جسمی وروانی در مطالعه - مهارت های زندگی برای دانش آموزان ❇️10%تخفیف برای دانشجویان و فرهنگیان و امکان پرداخت اقساطی(2 قسط به فواصل1ماهه) ◀️کسب اطلاعات بیشتر،واتساپ، تلگرام و تماس تلفنی: 09050942046