کنکور سراسری

ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون)

فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در رشته های پذيرش بر اساس سوابق تحصيلی (معدل كل ديپلم) دوره های كاردانی نظام جديد دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غيردولتی- غيرانتفاعی سال 1398

حق انتخاب نظام قدیم یا جدید برای کنکور ۹۹

اکنون بار دیگر امکانی جدید برای داوطلبان نظام قدیم و جدید در کنکور ۹۹ فراهم شده است که می توانند نوع نظام امتحانی خود را مشخص کنند.

شورای سنجش و پذیرش دانشجو هر سال در مورد نحوه برگزاری کنکور تصمیم‌گیری می کند.