کنکور سراسری سال 99

حق انتخاب نظام قدیم یا جدید برای کنکور ۹۹

اکنون بار دیگر امکانی جدید برای داوطلبان نظام قدیم و جدید در کنکور ۹۹ فراهم شده است که می توانند نوع نظام امتحانی خود را مشخص کنند.

شورای سنجش و پذیرش دانشجو هر سال در مورد نحوه برگزاری کنکور تصمیم‌گیری می کند.