ویژگی های آزمون هشت

این سامانه با مجوز رسمی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران موقعیتی را برای دانش آموزان مهیا کرده است که در وهله اول، خود را بشناسند و در ادامه، با توجه به ویژگی­های شخصیتی خود، شغل و رشته تحصیلی مدنظر را از میان مشاغل بازار کار و رشته ­های موجود دانشگاهی انتخاب نمایند، همچنین با دلایل

بی ­تصمیمی و مشکلات تصمیم­گیری شغلی خود آشنا شده و به کمک مشاور آنها را رفع نمایند.

برخی از مهم ترین ویژگی های این ماژول عبارتند از:

  • سنجش ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان
  • سنجش توانایی های دانش آموزان
  • سنجش محیط شغلی مناسب برای هر یک از دانش آموزان
  • ارائه خروجی های مستقل و تحلیلی آزمون برای والدین، معلم و مشاور
  • دریافت نظرات مشاور و معلمان در رابطه با نتایج آزمون
  • هدایت دانش آموزان به سوی مناسب ترین شغل و  رشته تحصیلی بر اساس جدول مشاغل بومی سازی شده
  • شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان
  • ارائه مسیر شغلی و تحصیلی به دانش آموزان
  • شکوفاسازی استعدادهای دانش­ آموزان و …