بله این آزمون با شناخت علایق شما ، می تواند کمک بزرگی در انتخاب رشته ی شغل آینده شما باشد .