شما می توانید نام کاربری و رمز عبور خود را تغییر دهید اما به صورت پیش فرض قبل از هر گونه تغییری نام کاربری و رمز عبور شما کد ملی شما است .