در ابتدا که بهم آزمون هشت معرفی کردن فکر میکردم بیشتر برای تبلیغاتشون این حرفارو میزنن.ولی بعدش که آزمون دادم و مشاور نتیجه آزمون، برام توضیح داد.تازه متوجه شدم که خروجی آزمون چقد به معیارهایی که برای آینده ام در نظر دارم نزدیکه.به نظرم آزمون خوبیه و به دوستانم هم توصیه خواهم کرد که این آزمون انجام بدن