بله ، بعد از ورود به سایت به قسمت تنظیمات رفته و اطلاعات کاربری خود را تغییر دهید.